Kontakt 

HUTA MAŁAPANEW Sp. z o.o.  
46-040 Ozimek, ul. Kolejowa 1
www.malapanew.com.pl
e-mail: hmpanew@malapanew.com.pl


NIP: 991-02-17-818     REGON: 532181892     KRS: 0000000733
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego:  104.200.000,00 zł

Centrala: tel.+48 (77) 401-85-00

Sekretariat Zarządu: tel. +48 (77) 401-85-10 , fax +48 (77) 401-85-15
e-mail: sekretariat@malapanew.com.pl

Biuro Handlu: tel. +48 (77) 401-87-02, fax +48 (77) 401-87-12
e-mail:hmhandel@malapanew.com.pl
(w godzinach od 6:30 do 14:30)

Handlowcy:


a) Branża wydobywcza:
    Bożena Nowak - tel.: +48 77 401 - 87 - 02,
   e-mail: bnowak@malapanew.com.pl
   

b) Branża hutnicza:
    Józef Janczyk - tel.: +48 512-422-597,
    e-mail: jjanczyk@malapanew.com.pl
    Joachim Smyk - tel.: +48 512-422-702,
    e-mail: jsmyk@malapanew.com.pl

c) Branża kolejowa:
    Bożena Nowak - tel.: +48 77 401 - 87 - 02,
    e-mail: bnowak@malapanew.com.pl
    Alina Zilelińska -   tel.: +48 77 401 - 87 - 32,
    e-mail: azielinska@malapanew.com.pl
   

d) Branża cementowo-wapiennicza:
    Jacek Gumiński - tel.: +48 512-422-739,
    e-mail: jguminski@malapanew.com.pl


e) Branża petrochemiczna / Armatura przemysłowa:
    Jacek Gumiński - tel.: +48 512-422-739,
    e-mail: jguminski@malapanew.com.pl
    Krzysztof Gancarek - tel.: +48 512-422-658,
    e-mail: kgancarek@malapanew.com.pl

f) Branża okrętownicza:
    Joachim Smyk- tel.: +48 512-422-702,
    e-mail: jsmyk@malapanew.com.pl

g) Branża energetyczna:
    Józef Janczyk - tel.: +48 512-422-597,
    e-mail: jjanczyk@malapanew.com.pl
 

h) Branża budownicza:
    Krzysztof Gancarek - tel.: +48 512-422-658,
    e-mail: kgancarek@malapanew.com.pl