Praca 


HUTA Małapanew Sp. z o.o. w Ozimku zatrudni osoby na stanowisko  :

oczyszczacz odlewów


Opis stanowiska :
-  oczyszczanie odlewów z przypalonej masy formierskiej, zgorzeliny powstałej podczas obróbki        cieplej;
-  usuwanie wad odlewniczych i zalewek;
-  obsługa szlifierek wahadłowych oraz młotka pneumatycznego;
-  obsługa oczyszczarek typu : OWPK-4,OWPK-25,OWPK-5000,OWD 10000;
-  załadunek i rozładunek odlewów do oczyszczarek;
- współpraca z suwnicowym przy rozładunku i transporcie odlewów.
        
Wymagania:        
-  sumienność i zaangażowanie;
-  dobra organizacja pracy.
    
Oferujemy:
-  umowę o pracę;
-  możliwość rozwoju zawodowego;
-  motywacyjny system wynagrodzeń.

Podania ( CV ) składać na adres :
e-mail  kbrandt@malapanew.pl

lub

Huta Małapanew Sp. z o.o.
46-040  Ozimek
ul. Kolejowa 1  ( kadry przy moście wiszącym )

lub

kontaktowy :  +48 77 4018523 Kornelia Brandt

---------------------------

rozlewacz stali - wytapiacz


Opis stanowiska :
    Praca na tym stanowisku polega na przygotowaniu pieca i narzędzi do wytopu metali , na załadunku pieca , prowadzeniu procesu wytopu w piecu łukowym lub indukcyjnym, prowadzeniu spustu stali z pieca do kadzi odlewniczej , naprawie pospustowej pieca .
   Prowadzeniu kadzi odlewniczych do spustu: wybijaniu zużytych wylewów, czyszczeniu z pozostałości żużla i metalu, uzupełnianiu ubytków wyłożenia ogniotrwałego , osadzaniu wylewu, stawianiu kadzi na palnikach, suszeniu, skręcenie zatyczek  kadzi,
   Po spuście metalu z pieca zostaje transportowany na Formownię i odlewany do form.       

Wymagania:       
-  sumienność i zaangażowanie;
-  dobra organizacja pracy.

Oferujemy:
-  umowę o pracę/umowę zlecenia;
-  możliwość rozwoju zawodowego;
-  motywacyjny system wynagrodzeń.

Podania ( CV ) składać na adres :
e-mail  kbrandt@malapanew.pl

lub

Huta Małapanew Sp. z o.o.
46-040  Ozimek
ul. Kolejowa 1  ( kadry przy moście wiszącym )

lub

kontaktowy :  +48 77 4018523 Kornelia Brandt

------------------------------------

rdzeniarz

Opis stanowiska :
- wykonywanie rdzeni na mieszarko - nasypywarkach lub ręcznie;
- obsługa suszarki rdzeni. Łączenie rdzeni w zespoły rdzeniowe;
- przygotowanie skrzynek rdzeniowych do wykonania rdzeni, przygotowanie zbrojenia;
- wypełnianie skrzynek masami samoutwardzalnymi lub utwardzonymi za pomocą CO2;
- rozbieranie skrzynek rdzeniowych, wykańczanie rdzeni oraz ich malowanie powłoką ochronną i wypalanie palnikiem gazowym;
- kontrolowanie za pomocą przyrządów i pomiarów prawidłowości wykonania rdzeni lub zespołu rdzeniowego;
- prace transportowe przy pomocy suwnic manipulacyjno-transportowych.        

Wymagania:        
-  sumienność i zaangażowanie;
-  dobra organizacja pracy.
    
Oferujemy:
-  umowę o pracę;
-  możliwość rozwoju zawodowego;
-  motywacyjny system wynagrodzeń.

 Podania ( CV ) składać na adres :
e-mail  kbrandt@malapanew.pl

lub

Huta Małapanew Sp. z o.o.
46-040  Ozimek
ul. Kolejowa 1  ( kadry przy moście wiszącym )

lub

kontaktowy :  +48 77 4018523 Kornelia Brandt

---------------------------------------

formierz odlewni

Opis stanowiska :
    Praca na tym stanowisku polega na przygotowaniu form, służących do wykonywania odlewów. Masy formierskie miesza się w specjalnych urządzeniach, a następnie pracownik formuje z nich docelowy kształt, z uwzględnieniem kanału wlewowego i nadlewów, które pozwolą na zachowanie jednolitego kształtu późniejszego odlewu i uniknięcia powstawania pęcherzy powietrza. Formy, przygotowywane przez formierza podlegają podstawowej obróbce, dzięki której ich powierzchnia uzyskuje gładkość, a z ich wnętrza usuwane są wszelkie zanieczyszczenia. Praca na tym stanowisku jest typową pracą fizyczną. Hala produkcyjna będzie głównym miejscem pracy.    

Wymagania:       
-  sumienność i zaangażowanie;
-  dobra organizacja pracy.
   
Oferujemy:
-  umowę o pracę/umowę zlecenia;
-  możliwość rozwoju zawodowego;
-  motywacyjny system wynagrodzeń.

Podania ( CV ) składać na adres :
e-mail  kbrandt@malapanew.pl

lub

Huta Małapanew Sp. z o.o.
46-040  Ozimek
ul. Kolejowa 1  ( kadry przy moście wiszącym )

lub

kontaktowy :  +48 77 4018523 Kornelia Brandt